Zelfstandig Wonen

Als je volwassen wordt, wil je waarschijnlijk ook zelfstandig(er) gaan wonen. Misschien ga je op jezelf wonen of op kamers met huisgenoten. Het kan zijn dat je je afvraagt of dat wel lukt met jouw aandoening. Dan kan het fijn zijn om ondersteuning te zoeken.

Recht

Je hebt net als ieder ander het recht om zelfstandig te wonen. In het VN-verdrag Handicap staat dat je ook met een beperking het recht hebt om zelfstandig te wonen en deel uit te maken van de maatschappij. De overheid moet er dus voor zorgen dat je ook met een beperking inderdaad zo zelfstandig mogelijk kunt wonen en echt deel uit kunt maken van de maatschappij, zonder belemmeringen.

Vraag hulp

Toch merken veel mensen dat zelfstandig wonen met een beperking lastig is. Er zijn niet zoveel aangepaste woningen. En ook de financiën kunnen een rol spelen. Maar tegelijk zie je ook dat er wel veel mogelijk is op andere manieren. Het is daarom goed om hulp te vragen. Bij een revalidatieteam is vaak een maatschappelijk werker, die je kan helpen of met je mee kan kijken wat de mogelijkheden zijn (als je niet (meer) bekend bent bij de revalidatie kan je huisarts je doorverwijzen). Je kunt ook het sociaal team van je gemeente om ondersteuning vragen.

Goede voorbeelden

Max woont op kamers met huisgenoten en studeert (lees hier zijn blog over uitgaan) en Veronique beschrijft in haar blog hoe zij met begeleid wonen een eigen plek gevonden heeft.

Informatie en ondersteuning

  • Misschien is een Fokuswoning iets voor jou. Dit zijn woningen voor mensen met een fysieke beperking waar ondersteuning wordt geboden bij alledaagse handelingen en zorg.
  • Op de website Regelhulp kan je zien welke ‘loketten’ er zijn voor hulp en begeleiding vanuit de overheid.
  • Een cliëntondersteuner van MEE kan je ook helpen en weet vaak welke voorzieningen er in jouw buurt zijn.
  • Wellicht kan je een Persoons Gebonden Budget (PGB) aanvragen, waarmee je zelf zorg of ondersteuning kunt ‘inkopen’.