Workshop ‘Samen voor een soepele transitie’

Tijdens deze workshop maken teams uit de kindzorg en de volwassenzorg op een eenvoudige manier afspraken met elkaar over de zorg in de transitiefase. De workshop wordt mede door jongeren begeleid binnen jouw eigen zorgorganisatie. Meer weten? Neem dan hier contact met ons op

Kwaliteitsstandaard Transitiezorg

In 2022 verscheen de Kwaliteitsstandaard Transitiezorg voor een betere overgang van kinderzorg naar volwassenzorg. Hierin wordt een goede transitie als volgt omschreven.

‘Zorg voor een gestructureerd transitieprogramma waarin wordt samengewerkt tussen kinder- en volwassenenzorg zodat jongeren en hun ouders/verzorgers ruim op tijd worden voorbereid, de overdracht gecoördineerd plaatsvindt en een warme ontvangst in de volwassenenzorg wordt gerealiseerd.’

De workshop ‘Samen voor een soepele transitie’ is een concrete manier om hier vorm aan te geven.

Hulpmiddelen en toolkits

Bij de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard zijn ook veel praktische hulpmiddelen en toolkits ontwikkeld, zowel voor jongeren als voor zorgverleners. Op de website www.opeigenbenen.nu vindt je instrumenten en interventies die je als zorgverlener kunt inzetten. Op de website van jong-pit vind je vooral de tools die voor jongeren zinvol kunnen zijn. Deze tools worden ook tijdens de workshop behandeld.

Voordelen van ‘Samen voor een soepele transitie’

  • Laagdrempelige manier om afspraken te maken
  • Begeleiding door jongeren garandeert dat de focus steeds op hen blijft
  • Visuele aanpak maakt complexe vraagstukken helder
  • Leuke werkvorm vergroot motivatie en werkplezier
  • Een fysieke en dynamische component…

De workshop is ontwikkeld binnen het project Net Als Jij en is voor het eerst ingezet tijdens een gezamenlijke beleidsdag van De Hoogstraat Revalidatie, het WKZ en het UMC Utrecht.

Aan het eind hadden we samen een mooi overzicht gemaakt van wie doet wat wanneer, zodat iedereen voortaan weet wat te doen om de transitie van jongeren goed te laten verlopen.

Deelnemers aan de workshop

we kunnen de transitieroute er altijd makkelijk weer bij pakken, dat helpt enorm.

Deelnemers aan de workshop

Inhoud workshop

  1. Inleiding van een jongere over zijn of haar ervaring met de overgang van kindzorg naar volwassenzorg
  2. Toelichting van verschillende essentiële tools aan de hand van de kwaliteitsstandaard en de daarin beschreven voorwaarden voor goede transitiezorg.
  3. Kinder- en volwassenteams maken samen een ‘transitieroute’ voor een specifieke diagnosegroep. De basisroute (een ‘metrolijn’ met de verschillende stappen in het proces als ‘haltes’) wordt gevuld met behulp van kaartjes van de diverse tools. Gaandeweg wordt besproken wie wat gaat doen en wat ervoor nodig is om de werkwijze goed te implementeren.
  4. De verschillende diagnosegroepen presenteren hun routes aan elkaar. Er worden ervaringen uitgewisseld, vragen gesteld en eventueel nog aanpassingen gedaan.
  5. De ontwikkelde routes worden vastgelegd En afspraken worden gemaakt hoe de nieuwe plannen worden geïmplementeerd in de organisatie.