Kwaliteitsstandaard

In het voorjaar van 2022 is de Kwaliteitsstandaard Transitiezorg verschenen met als doel het realiseren van een betere overgang van kinderzorg naar volwassenenzorg. De standaard beschrijft de norm voor goede transitiezorg en geeft concrete aanbevelingen, handvatten en een stappenplan.

Tools innovatieproject Net Als Jij

In de kwaliteitsstandaard worden een aantal essentiële interventies besproken. In het innovatieproject Net Als Jij  hebben we hier handen en voeten aan gegeven voor de revalidatiezorg en voor De Hoogstraat Revalidatie in het bijzonder. De in dit project ontwikkelde tools zijn ook te gebruiken in andere revalidatiecentra of andere zorginstellingen.

Gestructureerd programma (workshop Transitieroute)

  • ‘Zorg voor een gestructureerd transitieprogramma waarin wordt samengewerkt tussen kinder- en volwassenenzorg zodat jongeren en hun ouders/verzorgers ruim op tijd worden voorbereid, de overdracht gecoördineerd plaatsvindt en een warme ontvangst in de volwassenenzorg wordt gerealiseerd.’ (Uit: Kwaliteitsstandaard Transitiezorg.)

Met de workshop ‘Samen voor een soepele transitie’ kunnen teams uit de kinder- en de volwassenenzorg op een eenvoudige manier afspraken hierover maken. De workshop kan door jongeren begeleid worden binnen uw zorgorganisatie. Neem daarvoor contact op met info@netalsjij.nl

Begrijpelijke informatie (tool Mijn team)

  • ‘Geef de jongere en ouders/verzorgers begrijpelijke mondelinge en schriftelijke informatie over wat zij kunnen verwachten van de (volwassen)zorgverlening en welke begeleidingsmogelijkheden bestaan.’ (Uit: Kwaliteitsstandaard Transitiezorg.)

Met de tool Mijn team kunnen jongeren – eventueel samen met een zorgverlener – een overzicht maken van hun eigen behandelteam. Dit gebeurt aan de hand van teksten over de verschillende zorgverleners, met voorbeelden van vragen waarmee je bij hen terechtkunt. De informatie kan worden aangevuld met namen en contactgegevens van de zorgverleners.

Het grote voordeel van Mijn team is dat alles handzaam, overzichtelijk en aantrekkelijk vormgegeven bij elkaar staat. Het resultaat kan geprint worden en bijvoorbeeld op de koelkast gehangen worden om regelmatig en makkelijk te kunnen bekijken. Het format is door andere zorgorganisaties on niet te gebruiken.

Andere tools

Bij de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard zijn nog allerlei andere praktische hulpmiddelen en toolkits (her-)ontwikkeld, zowel voor jongeren als voor zorgverleners.

  • Op de website Op eigen benen vind je een mooi overzicht van instrumenten en interventies voor zorgprofessionals.
  • Jongerenorganisatie JongPIT heeft een transitietoolkit voor jongeren ontwikkeld met informatie en tips. In bijvoorbeeld podcasts en video’s wordt aandacht besteed aan onderwerpen zoals timing, het betrekken van jongeren bij hun zorgtraject, zelfmanagement, de rol van ouders en ondersteuning voor en na de overdracht. Ook wordt er verwezen naar gerelateerde thema’s zoals de gevolgen van het hebben van een chronische ziekte voor bijvoorbeeld onderwijs, werk & inkomen en seksualiteit. 

Diverse ontwikkelaars van het project Net Als Jij zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de kwaliteitsstandaard.

Persoonsgerichte benadering (tool Bodymap en website Net Als Jij)

  • ‘Gebruik een persoonsgerichte benaderingen met focus op het gehele leven van de jongere.’ (Uit: Kwaliteitsstandaard Transitiezorg.)

De transitieleeftijd loopt van de middelbare schoolleeftijd (12 en 13 jaar) tot en met 25 jaar. Voor al deze jongeren gaat het om een dubbele transitie: de transitie naar de volwassenheid én de transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg De focus in deze fase is dus altijd breder dan alleen het medische en lichamelijke. Dat is ook goed terug te zien op deze website en in de hele insteek van het project Net Als Jij.

Voordat we deze website gingen maken, hebben we jongeren met een beperking – jongeren ‘net als jij’ – gevraagd waar ze behoefte aan hadden. Veel jongeren gaven aan dat ze bij de kennismaking met een nieuwe dokter of een nieuw team niet gezien willen worden als één van de velen met deze of gene aandoening, maar als een uniek persoon met een uniek leven, die daarnaast toevallig ook nog een aandoening heeft.

Voor een goede overdracht is het dus van belang dat de jongere op verschillende levensterreinen kan laten zien wie hij of zij is en wat belangrijk is in zijn of haar leven. De jongeren moet zich gezien voelen. Met dit doel is een aanpassing gemaakt van de Bodymaptool van het Nivel .

De Bodymaptool is een instrument geworden waarmee je in één oogopslag kunt laten zien wie je bent en wat voor jou belangrijk is. Dit kun je dan aan je nieuwe dokter laten zien en je bent ook nog eens lekker creatief bezig geweest. Als zorgverlener kan je een uitdraai bekijken of een PFD van de Bodymap inladen bij het dossier.

Belangrijk is om de Bodymap samen te bespreken, het is een gesprekstool. Ook kan het handig zijn de Bodymap een aantal keer tijdens het traject te laten invullen en te bespreken, zodat de ontwikkeling die de jongere doormaakt duidelijk wordt.