Transitieroute

De overstap van kindzorg naar volwassenzorg noemen we de transitie. Voor een aantal diagnosegroepen hebben we de transitie in kaart gebracht. Er is een soort metrolijn gemaakt waar in staat op welke leeftijd er wat wordt gedaan om je voor te bereiden op de overstap. Als zorgverlener wil je misschien ook graag met de transitieroute aan de slag in je eigen organisatie.

Bekijk het voorbeeld van de transitieroute aanlegstoornis been. De tools of hulpmiddelen die in deze transitieroute worden genoemd, kun je terugvinden in de TransitieToolkit.

Er is in het voorjaar van 2022 de Kwaliteitsstandaard Transitie uitgekomen (zie https://jongpit.nl/kwaliteitsstandaard-transitie-kinderzorg-volwassenenzorg/). Deze kwaliteitsstandaard is zowel voor jongeren als voor zorgverleners. Er zijn ook praktische hulpmiddelen (toolkits) bij gemaakt, die ondersteuning kunnen bieden om de overgang soepel te laten verlopen.

Tips van andere jongeren voor de transitie

Niek van 19 met CP heeft een tip voor andere jongeren die de transitie nog moeten doormaken: ‘Stel je open voor het volwassenteam en kijk wat ze voor je doen en hoe ze met je omgaan. Als het je bevalt, dan is het fijn. Als het je niet bevalt, dan moet je dat ook meteen aangeven. Of als je tijdens je transitie merkt dat je informatie mist of dat je niet goed wordt overgedragen, geef ook dat dan meteen aan. Desnoods nog bij je oude arts. Die kan je daar misschien nog bij helpen of wat meer informatie geven. Als je iets niet snapt of als je iets mist, geef dat gewoon meteen aan, zodat dat niet maanden later nog geregeld moet worden.’

Daniël van 23 met CP sluit zich hierbij aan: ‘Dat zou ook mijn tip zijn: maak het bespreekbaar. Durf eigenlijk gewoon te vragen als het onduidelijk is. Als er bijvoorbeeld met een term wordt gegooid in het Latijn en je weet niet wat het betekent, maar het gaat wel over jouw revalidatietraject, zeg dan gewoon even: ‘Hey, kun je dat even herhalen, want ik begrijp het niet’.’

Durf gewoon te vragen als het onduidelijk is.

Geef het meteen aan als je iets niet snapt.

Victorine van 20 met CP vult aan: ‘Ook als je iets wilt weten dat misschien pas over vijf jaar op je pad komt, vraag het dan. En zeg het ook als je het bijvoorbeeld ergens niet mee eens bent of als je denkt dat iets niet bij jou past. Vraag of ze mee willen denken over hoe jij het wilt hebben en hoe zij jou daar het beste bij kunnen helpen.’

Vraag of ze mee willen denken over hoe jij het wilt hebben en hoe zij jou daar het beste bij kunnen helpen.