Opleiding

Maatschappelijk werker Berna: Wanneer ik met jongeren spreek over hun opleiding en wensen voor studeren of werk, komt nogal eens de vraag naar voren of er aanpassingen of extra studietijd mogelijk zijn. Veel jongeren die willen studeren met een beperking zijn onbekend met de wetten en regelingen op dit gebied.

Toegankelijk onderwijs

Wil je na je havo-, vwo- of mbo-diploma graag verder studeren aan een hogeschool of universiteit? Maar weet je niet zeker of dat kan vanwege de ondersteuning die je nodig hebt (jouw ‘ondersteuningsvraag’)? Neem dan eens een kijkje op de website hoger onderwijs toegankelijk. Hier ontdek je hoe je een studie kiest die bij je past en je leest er over mogelijke aanpassingen.

Op de website mbo toegankelijk kun je veel informatie vinden over voorzieningen, aanpassingen en regelingen voor mbo-studenten.

Studentendecaan

Een andere goede tip is om je ondersteuningsvraag te melden bij de studentendecaan van je mbo-opleiding, hogeschool of universiteit. Als je aanpassingen nodig hebt om te kunnen studeren of om stage te kunnen lopen, kun je dat met de decaan regelen. En je kunt er ook terecht als je uitstel van je bindend studieadvies of extra studietijd nodig hebt.

Verder zijn er wetten en regelingen die zorgen voor extra financiering en verlenging van de diplomatermijn. Meer informatie hierover vind je op de website van het ECIO (expertcentrum voor inclusief onderwijs).

Andere handige websites

  • Wonen op Maat SSH, website over studentenhuisvesting
  • JongPit, website voor en door jongeren met een chronische aandoening of beperking.