Zelfmanagement

Zelfmanagement is de mate waarin iemand met 1 of meerdere ziekten en/of beperkingen in staat is om de regie over het leven te behouden tot zover hij dat wil en kan, door goed om te gaan met symptomen, behandeling, lichamelijke, sociale en psychologische gevolgen van de ziekte(n) en/of beperkingen en daarbij horende leefstijlaanpassingen in samenhang met de sociale omgeving.

Zie ook:

https://kennisbundel.vilans.nl/docs/kennisbundel/Zelfmanagement/KenK-Generiek-Model-Zelfmanagement.pdf

https://www.free-learning.nl/modules/zelfmanagement/index.html